μομφή (η)

μομφή (η) — 1) упрёк, укор; порицание, выговор; 2) ψήφος μομφής — вотум недоверия (правительству); πρόταση μομφής — предложение о вынесении вотума недоверия       Κύριε Τσίπρα, εμείς, το ΜεΡΑ 25 δεν έχουμε τον αριθμό που επιβάλλεται, που απαιτείται για να καταθέσουμε πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση, πρόταση μομφής. Εσείς τους έχετε. Αν όχι τώρα, πότε;   Господин Ципрас, у нас, у МеРА 25 нет того количества (голосов), которое необходимо, которое требуется, чтобы внести предложение недоверия, предложение о вынесении вотума недоверия правительству. У вас они (голоса) есть. Если не сейчас, то когда?

αγροικία (η)

В учебнике по истории для 5-го класса даётся такое объяснение слову αγροικία:деревенский дом, построенный при усадьбе. Такие дома принадлежали обычно «сильным». Там постоянно жили крепостные крестьяне, которые потеряли свои поместья из-за долгов.