29. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία — Новые враги появляются и забирают земли у империи

Οι Σελτζούκοι Τούρκοι και οι Νορμανδοί απειλούν την αυτοκρατορία και την Πόλη. Η Ανατολική και η Δυτική εκκλησία χωρίζονται οριστικά. Ο Αλέξιος Α’ ο Κομνηνός απομακρύνει τους Νορμανδούς. Στα μέσα του 11ου αιώνα τις ανατολικές περιοχές της αυτοκρατορίας απειλούσαν οι Σελτζούκοι Τούρκοι. Ήταν λαός ασιατικής καταγωγής και πολλοί απ’ αυτούς υπηρετούσαν ως μισθοφόροι κοντά στους Άραβες, από τους οποίους πήραν και τη μουσουλμανική θρησκεία. Με αρχηγό τους τον Άλπ-Αρσλάν πέρασαν τα σχεδόν αφύλακτα βυζαντινά σύνορα, κατάκτησαν τις ανατολικές επαρχίες της Αρμενίας και της Καππαδοκίας και έφτασαν ως την Καισάρεια. Τελικός στόχος τους όμως ήταν η Κωνσταντινούπολη.   Το 1068 αυτοκράτορας του Βυζαντίου έγινε ο Ρωμανός… Read more

23 — 27 Ανακεφαλαίωση — Подведение итогов

Στα χρόνια των Ισαύρων αυτοκρατόρων έγιναν τολμηρές μεταρρυθμίσεις στη νομοθεσία και στη διοίκηση:     Χωρίστηκε η αυτοκρατορία σε θέματα. Ψηφίστηκαν νόμοι για καλύτερες συνθήκες ζωής στους αγρότες. Ανατέθηκε στους δικαστές η πιστή εφαρμογή των νόμων.   Όμως: Δημιουργήθηκε το πρόβλημα της λατρείας των εικόνων. Διχάστηκε ο λαός σε εικονομάχους και στους εικονολάτρες. Καταστράφηκαν ανεκτίμητα έργα τέχνης. Η εικονομαχία σκίασε το έργο και η δόξα των Ισαύρων.     Το πρόβλημα της εικονομαχίας λύθηκε οριστικά με την αναστήλωση των εικόνων.     Στα χρόνια διακυβέρνησης των Μακεδόνων:   Το κράτος αναδιοργανώθηκε και μεγάλωσε. Ψηφίστηκαν φιλάνθρωποι και δίκαιοι νόμοι. Άνθισαν ιδιαίτερα… Read more