Η Τιτανομαχία – Титаномахия – Войны титанов

Ссылка на pdf файл.  Titanomahia 1. Ώσπου = ωσότου – до тех пор пока. Например, περίμενε εδώ ώσπου να τελειώσω τη δουλειά – подожди здесь до тех пор, пока я не закончу работу. 2. Αδέρφια – братья и сёстры. Интересное слово. Это может быть множественное число слова «брат», слова «сестра», а также обозначать «брат и сестра» или «братья и сёстры». В греческом языке есть слово «брат» — (ο) αδερφός, во множественном числе (οι) αδερφοί, есть также слово «сестра» — (η) αδερφή, во множественном числе (οι) αδερφές. Но всё же часто можно встретить как греки говорят αδέρφια, имея в виду нескольких… Read more