μομφή (η)

μομφή (η) — 1) упрёк, укор; порицание, выговор; 2) ψήφος μομφής — вотум недоверия (правительству); πρόταση μομφής — предложение о вынесении вотума недоверия       Κύριε Τσίπρα, εμείς, το ΜεΡΑ 25 δεν έχουμε τον αριθμό που επιβάλλεται, που απαιτείται για να καταθέσουμε πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση, πρόταση μομφής. Εσείς τους έχετε. Αν όχι τώρα, πότε;   Господин Ципрас, у нас, у МеРА 25 нет того количества (голосов), которое необходимо, которое требуется, чтобы внести предложение недоверия, предложение о вынесении вотума недоверия правительству. У вас они (голоса) есть. Если не сейчас, то когда?

Названия месяцев

В греческом языке у каждого месяца есть несколько названий. Названия, которые уходят корнями в древнегреческий язык, обладают глубоким значением, несущим понимание о том, что это за период такой, чем он характерен. Эти названия знают только те, кто владеет древнегреческим языком. Соответственно сейчас они не используется.   Есть «говорящие» названия, которые использовались раньше в народе. Возможно и сейчас они используются старшим поколением.  Например, сентябрь в этом случае называется «виноградосборник», (Τρυγητής) ведь в сентябре собирают виноград. А также поскольку в сентябре празднуют Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, этот месяц называли «крестный месяц» (Σταυριάτης).   Каждый месяц обладает по меньшей мере парочкой таких «говорящих» названий.   Ну а… Read more

αγροικία (η)

В учебнике по истории для 5-го класса даётся такое объяснение слову αγροικία:деревенский дом, построенный при усадьбе. Такие дома принадлежали обычно «сильным». Там постоянно жили крепостные крестьяне, которые потеряли свои поместья из-за долгов.