30β. Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης — 30б Греческие государства после падения Константинополя

Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους (1204) δημιουργήθηκαν από βυζαντινούς άρχοντες τέσσερα μικρά ελληνικά κράτη, με σκοπό να απελευθερώσουν τη σκλαβωμένη πρωτεύουσα. Η Αυτοκρατορία της Νίκαιας Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Θεόδωρος Λάσκαρης και ο Πατριάρχης, μετά την άλωση της Πόλης, κατέφυγαν στη Νίκαια της Μικράς Ασίας και ανασύνταξαν εκεί την εξόριστη βυζαντινή αυτοκρατορία. Αυτή φιλοξενούσε τώρα τον αυτοκρατορικό αετό και μάλιστα δικέφαλο, με το ένα κεφάλι να κοιτάζει την Ανατολή και το άλλο τη χαμένη Κωνσταντινούπολη. Κάνοντας διπλό αγώνα, κατά των Τούρκων και των Φράγκων, ο Λάσκαρης και οι διάδοχοί του Παλαιολόγοι κατάφεραν να διατηρήσουν τη νέα «αυτοκρατορία»… Read more

30α. Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους — 30а. Четвёртый крестовый поход, осада Константинополя франками и его падение

Οι σταυροφόροι βοηθούμενοι από τους Βενετούς καταλαμβάνουν την Πόλη. Πολλοί Έλληνες αναγκάζονται να φύγουν και να ιδρύσουν τέσσερα νέα κράτη με σκοπό να ξαναπάρουν την Κωνσταντινούπολη.   Ανάμεσα στις περιοχές που κατέλαβαν οι Σελτζούκοι ήταν και τα Ιεροσόλυμα, η ιερή πόλη που έζησε και δίδαξε ο Χριστός. Μετά από αυτό οι χριστιανοί προσκυνητές δεν μπορούσαν να επισκέπτονται ακίνδυνα τους αγίους τόπους και όσοι τόλμησαν να το κάνουν συνελήφθησαν, ληστεύτηκαν και βασανίστηκαν.   Οι Βυζαντινοί δεν μπορούσαν να δώσουν μόνοι τους λύση στο πρόβλημα αυτό. Γι’ αυτό ο αυτοκράτορας Αλέξιος Α’, ο Κομνηνός, παρά το σχίσμα που είχε προηγηθεί1, ζήτησε βοήθεια από τον Πάπα της Ρώμης και τους χριστιανούς της Δύσης…. Read more

29. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία — Новые враги появляются и забирают земли у империи

Οι Σελτζούκοι Τούρκοι και οι Νορμανδοί απειλούν την αυτοκρατορία και την Πόλη. Η Ανατολική και η Δυτική εκκλησία χωρίζονται οριστικά. Ο Αλέξιος Α’ ο Κομνηνός απομακρύνει τους Νορμανδούς. Στα μέσα του 11ου αιώνα τις ανατολικές περιοχές της αυτοκρατορίας απειλούσαν οι Σελτζούκοι Τούρκοι. Ήταν λαός ασιατικής καταγωγής και πολλοί απ’ αυτούς υπηρετούσαν ως μισθοφόροι κοντά στους Άραβες, από τους οποίους πήραν και τη μουσουλμανική θρησκεία. Με αρχηγό τους τον Άλπ-Αρσλάν πέρασαν τα σχεδόν αφύλακτα βυζαντινά σύνορα, κατάκτησαν τις ανατολικές επαρχίες της Αρμενίας και της Καππαδοκίας και έφτασαν ως την Καισάρεια. Τελικός στόχος τους όμως ήταν η Κωνσταντινούπολη.   Το 1068 αυτοκράτορας του Βυζαντίου έγινε ο Ρωμανός… Read more

23 — 27 Ανακεφαλαίωση — Подведение итогов

Στα χρόνια των Ισαύρων αυτοκρατόρων έγιναν τολμηρές μεταρρυθμίσεις στη νομοθεσία και στη διοίκηση:     Χωρίστηκε η αυτοκρατορία σε θέματα. Ψηφίστηκαν νόμοι για καλύτερες συνθήκες ζωής στους αγρότες. Ανατέθηκε στους δικαστές η πιστή εφαρμογή των νόμων.   Όμως: Δημιουργήθηκε το πρόβλημα της λατρείας των εικόνων. Διχάστηκε ο λαός σε εικονομάχους και στους εικονολάτρες. Καταστράφηκαν ανεκτίμητα έργα τέχνης. Η εικονομαχία σκίασε το έργο και η δόξα των Ισαύρων.     Το πρόβλημα της εικονομαχίας λύθηκε οριστικά με την αναστήλωση των εικόνων.     Στα χρόνια διακυβέρνησης των Μακεδόνων:   Το κράτος αναδιοργανώθηκε και μεγάλωσε. Ψηφίστηκαν φιλάνθρωποι και δίκαιοι νόμοι. Άνθισαν ιδιαίτερα… Read more