Ο Άτλαντας και ο Εγκέλαδος — Атлас и Энкелад

Ссылка на pdf файл Атлас — Энкелад Ο Άτλαντας — Атлас / Атлант   Ο Εγκέλαδος — Энкелад / Энцелад    

Το κέρας της Αμάλθειας ή κέρας της αφθονίας — Амалфеев рог или рог изобилия

Ссылка на pdf файл — Амалфеев рог или рог изобилия 1. παίζοντας  –играя (что делая? — деепричастие) παίζω — играть,  παίζοντας — играя κάνω — делать,  κάνοντας — делая βγαίνω — выходить,  βγαίνοντας — выходя   2. χωρίς να το θέλει — дословно = «без этого хочет» — литературно: невзначай, ненароком, нечаянно. χωρίς — без να — частичка, имеющая 358 значений (шучу, но правда очень много значений) здесь подходит значение: при обозначении цели:  чтобы, так чтобы. το — это θέλει — он / она / оно хочет 3. στεναχωριέμαι — 1) расстраиваться, огорчаться, волноваться, тревожиться; 2) тосковать, грустить; στενοχωρήθηκε  –… Read more

Η Τιτανομαχία – Титаномахия – Войны титанов

Ссылка на pdf файл.  Titanomahia 1. Ώσπου = ωσότου – до тех пор пока. Например, περίμενε εδώ ώσπου να τελειώσω τη δουλειά – подожди здесь до тех пор, пока я не закончу работу. 2. Αδέρφια – братья и сёстры. Интересное слово. Это может быть множественное число слова «брат», слова «сестра», а также обозначать «брат и сестра» или «братья и сёстры». В греческом языке есть слово «брат» — (ο) αδερφός, во множественном числе (οι) αδερφοί, есть также слово «сестра» — (η) αδερφή, во множественном числе (οι) αδερφές. Но всё же часто можно встретить как греки говорят αδέρφια, имея в виду нескольких… Read more

Вступление — Гея. Εισαγωγή — Γαία.

ΕΙΣΑΓΩΓΉ — ΓΑΊΑ                                  ВСТУПЛЕНИЕ — ГЕЯ Ссылка на pdf файл.  Introduction — Gaia Греческий текст Русский текст Πώς έγινε1 ο κόσμος; Как появился мир?     Ποιος έφτιαξε2 τη Γη, τον Ουρανό, τη θάλασσα, τους θεούς και τους ανθρώπους;     Кто создал землю, небо, море, богов и людей?     Οι αρχαίοι Έλληνες, που δε γνώριζαν όσα σήμερα μας εξηγεί η επιστήμη, έπλασαν πολλούς μύθους για να τα εξηγήσουν όλα αυτά.     Древние греки, которые не знали столько, сколько сегодня нам объясняет наука, сочинили… Read more