1.3. Ο Πόλεμος των Άστρων — Война звёзд

1.3

Η Θάλεια είναι χείρα από χρόνια Талия вдова давно και ζει με τον γιό της Μιχάλη и живёт со своим сыном Михаилом.

Αυτός είναι το καμάρι της Он её гордость, το κίνητρό της για να ζει και να προσφέρει её стимул чтобы жить и приносить пользу.

προσφέρω — 1) предлагать угощение, угощать, 2) преподность, дарить 3) жертвовать, 4) предлагать товар или услугу, 5) быть полезным, приносить пользу, 6) служить, работать

Στο πρόσωπό του в его лице βλέπει τη συνέχειά της она видит своё продолжение αλλά και τον άντρα που δεν θα την εγκαταλείψει ποτέ но и мужчину, который её никогда не оставит.

Δεν τον έκανε μαμάκια. Она не сделала его маменькиным сынком.

Αλλά δεν βιάστηκε Но и не поспешила, να τον δει γαμπρό чтобы увидеть его женихом.

Μόνο μη μπλέξει Только чтобы он не связался με καμιά μεγαλύτερη φοβάται с какой-нибудь старше него, боится.

Γιατί δεν της αρέσουν τα περίεργα Потому что ей не нравятся непонятные / странные (имеется в виду всё непонятное и всё странное) και ό, τι δεν μπαίνει σε κουτάκια и то, что не входит в коробочки.

Η Θάλεια δεν χάνει ποτέ τον έλεγχο, Талия не теряет никогда контроль δεν υποκύπτει  σε μικρές αμαρτίες не поддаётся маленьким грехам και απαιτεί τάξη и требует порядка, ηρεμία спокойствия και επιμέλεια и прилежания.

Ναι, ναι, ναι. Да, да, да.

Η Θάλεια είναι Παρθένος Талия — дева  και είναι γνωστό πως и известно, что οι Παρθένοι αποκτούν εμμονή девы становятся настойчивыми (дословно: приобретают настойчивость)  με αυτό που καταπιάνονται περισσότερο в том, чем занимаются больше всего.

Έτσι για αυτήν так для неё το σπίτι της είναι το τακτοποιημένο βασίλειό της её дом это приведённое в порядок царство её.

Χαρακτηριστικά: характерные черты: βοηθητική оказывающая помощь, συνεσταλμένη застенчивая, χειριστική, руководящая, επιμελής прилежная, ακριβής пунктуальная, μυστικοπαθής склонная к мистике, νευρική раздражительная, ήρεμη και αυτάρκης спокойная и воздержанная, ανιδιοτελής και επιφανειακή бескорыстная и поверхностная, εξαρτημένη зависимая, διαυγής прозрачная και οξυδερκής με εμμονές и проницательная с упорством, настойчивостью.

χειριστικός, -ή, -ο  1) относящийся к обращению с чем-либо, управлению чем-либо; 2) относящийся к ведению, проведению чего-либо, руководству чем-либо

***

Η Θάλεια είναι χείρα από χρόνια και ζει με τον γιό της Μιχάλη. Αυτός είναι το καμάρι της, το κίνητρό της για να ζει και να προσφέρει. Στο πρόσωπό του βλέπει τη συνέχειά της αλλά και τον άντρα που δεν θα την εγκαταλείψει ποτέ. Δεν τον έκανε μαμάκια. Αλλά δεν βιάστηκε να τον δει γαμπρό. Μόνο μη μπλέξει με καμιά μεγαλύτερη φοβάται. Γιατί δεν της αρέσουν τα περίεργα  και ο, τι δεν μπαίνει σε κουτάκια.

Талия вдова давно и живёт со своим сыном Михаилом. Он её гордость, её стимул чтобы жить и приносить пользу. В его лице она видит своё продолжение, но и мужчину, который её никогда не оставит. Она не сделала его маменькиным сынком. Но и не поспешила, чтобы увидеть его женихом. Только чтобы он не связался с какой-нибудь старше него, боится. Потому что ей не нравятся непонятные / странные (имеется в виду всё непонятное и всё странное)  и то, что не входит (не помещается) в коробочки.

Η Θάλεια δεν χάνει ποτέ τον έλεγχο, δεν υποκύπτει  σε μικρές αμαρτίες και απαιτεί τάξη, ηρεμία και επιμέλεια. Ναι, ναι, ναι. Η Θάλεια είναι Παρθένος και είναι γνωστό πως οι Παρθένοι αποκτούν εμμονή με αυτό που καταπιάνονται περισσότερο. Έτσι για αυτήν το σπίτι της είναι το τακτοποιημένο βασίλειό της.

Талия не теряет никогда контроль, не поддаётся маленьким грехам и требует порядка, спокойствия и прилежания. Да, да, да. Талия — дева и известно, что девы становятся настойчивыми (дословно: приобретают настойчивость)  в том, чем занимаются больше всего. Так, для неё её дом это приведённое в порядок царство её.

Χαρακτηριστικά: βοηθητική, συνεσταλμένη, χειριστική, επιμελής, ακριβής, μυστικοπαθής, νευρική, ήρεμη και αυτάρκης, ανιδιοτελής και επιφανειακή, εξαρτημένη, διαυγής και οξυδερκής, με εμμονές.

Характерные черты: оказывающая помощь, застенчивая, руководящая, прилежная, пунктуальная, склонная к мистике, раздражительная, спокойная и воздержанная, бескорыстная и поверхностная, зависимая, прозрачная и проницательная, с упорством, настойчивостью.

***

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *