27. Η καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο στα χρόνια των Ισαύρων και των Μακεδόνων — Ежедневные будни в сельской местности в годы правления исаврской и македонской династий

Μεγάλο μέρος του βυζαντινού πληθυσμού ζει στην ύπαιθρο σε όμορφα
χωριά και κωμοπόλεις. Τα σπίτια τους είναι ανάλογα με την οικονομική
τους κατάσταση. Οι πιο πολλοί είναι γεωργοί και βοσκοί. Αγαπούν τη ζωή
και τον τόπο τους και χαίρονται με το κυνήγι και το ψάρεμα.

Μεγάλο μέρος των Βυζαντινών ζούσε στην ύπαιθρο. Κατοικούσαν σε κωμοπόλεις και χωριά, αλλά και σε οικισμούς και σε αγροικίες χτισμένες γύρω από αυτά. Τα πιο πολλά χωριά ήταν χτισμένα στις πλαγιές λόφων πλάι σε πηγές, που ήταν και πηγή ζωής για τους κατοίκους τους. Στο κέντρο του χωριού ήταν η πλατεία και η μεγάλη εκκλησία. Εκεί τη μέρα της γιορτής του προστάτη Αγίου γινόταν τοπικό πανηγύρι. Παρόμοιες γιορτές και πανηγύρια γίνονταν και στα ξωκλήσια των χωριών και ιδιαίτερα σ’ αυτά που γιόρταζαν την άνοιξη ή το καλοκαίρι.

 

 

Τα σπίτια της υπαίθρου ήταν ανάλογα με την οικονομική κατάσταση των ιδιοκτητών. Οι μικροκαλλιεργητές έμεναν σε ισόγειες στενόχωρες κατοικίες με χαμηλές πόρτες και μικρά παράθυρα. Οι Δυνατοί ζούσαν σε διώροφα σπίτια σκεπασμένα με κεραμίδια, με εξωτερική σκάλα και εξώστες, για θέα και αναψυχή. Στα «κατώγια» των σπιτιών και στον ασφαλισμένο περίβολό τους υπήρχαν κελάρια, πατητήρια και αποθήκες για τους καρπούς και τα τρόφιμα. Πλούσιοι και φτωχοί φρόντιζαν να μη λείπουν από το σπίτι τα απαραίτητα για τη διατροφή της οικογένειάς τους είδη. Το σιτάρι, το κρασί και το λάδι της χρονιάς ήταν στην πρώτη φροντίδα τους.

 

 

 

Οι γυναίκες είχαν την επιμέλεια του σπιτιού, των παιδιών, των τροφίμων και των φαγητών. Στις γεωργικές εργασίες έπαιρναν συνήθως μέρος μόνο στις περιόδους συγκομιδής των καρπών. Πολλές όμως εργάζονταν στο σπίτι υφαίνοντας και κεντώντας και άλλες σε εργαστήρια και καταστήματα αρωμάτων και μεταξιού.

 

Κάθε χωριό είχε τη δική του περιφέρεια γης, που ανήκε στους κατοίκους του. Γύρω από τους οικισμούς υπήρχαν κήποι και περιβόλια με καρποφόρα δέντρα και πιο μακριά κτήματα φυτεμένα με αμπέλια, ελιές και χωράφια σπαρμένα με δημητριακά. Πολλές περιοχές της υπαίθρου ήταν φυτεμένες με μουριές, που με τα φύλλα τους έτρεφαν μεταξοσκώληκες. Σε κάθε χωριό ακόμη υπήρχε κοινόχρηστη περιοχή με δάση και βοσκοτόπια για την προμήθεια ξύλων και για τη βοσκή των ζώων. Η καλλιεργήσιμη γη ανήκε σε μικροκαλλιεργητές και η πιο πολλή σε μεγαλοϊδιοκτήτες ή «Δυνατούς», καθώς τους έλεγαν.

 

 

 

 

 

Οι κάτοικοι των στεριανών χωριών ήταν συνήθως γεωργοί και βοσκοί. Στα νησιά και στα παράλια ασχολούνταν με το ψάρεμα και τη ναυτιλία. Το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας το περνούσαν καλλιεργώντας τα κτήματά τους ή βόσκοντας τα ζώα τους. Το ψάρεμα και το κυνήγι όμως τους ευχαριστούσε ιδιαίτερα. Αρκετοί από αυτούς ακόμη ήταν τεχνίτες γεωργικών μέσων και εργαλείων, μεταφορείς και μικρέμποροι των αγροτικών προϊόντων.

Большая часть византийского населения живёт в сельской местности в красивых деревнях и посёлках городского типа. Их дома соответствуют их экономическому положению. Больше всего крестьян и пастухов. Они любят жизнь и своё место жительства и радуются охоте и рыбалке.

Большая часть византийцев жила в сельской местности. Они жили в посёлках городского типа и в деревнях, но также и в поселениях и на фермах, построенных вокруг них. Большинство деревень были построены на склонах холмов рядом с источниками воды, которые были и источниками жизни для их жителей. В центре деревни была площадь и большая церковь. Там в день святого, который считался защитником деревни происходило местное народное гулянье.  Подобные торжества и гуляния происходили и в часовнях деревень и в особенности в тех, которые праздновали день святого весной или летом.

Дома в сельской местности соответствовали экономическому положению владельцев. Крестьяне, возделывающие маленькие участки жили в тесных домах, построенных прямо на земле с низкими дверями и маленькими окошками.  Сильные, то есть богатые крупные землевладельцы жили в двухэтажных домах, покрытых черепицей с внешней лестницей и балконами для отдыха и наслаждения видом. В подвалах домов и в безопасном огороженном месте были кладовые, давильни и амбары для плодов и продуктов.  Богатые и бедные заботились, чтобы в доме были необходимые продукты для пропитания их семьи. Первой их заботой было обеспечить дом пшеницей, вином и оливковым маслом.

Женщины заботились о доме, детях, продуктах и еде. В сельскохозяйственных работах они обычно принимали участие только во время уборки урожая. Многие женщины работали дома, занимаясь тем, что они ткали и вышивали, а другие работали в мастерских и магазинах с ароматическми веществами и шёлком.

 

У каждой деревни была своя земля, которая принадлежала её жителям.  Вокруг поселений были сады и огороды с плодовыми деревьями и подальше земельные участки с виноградниками, оливковыми деревьями и поля, засеянные злаковыми культурами. Многие районы сельской местности были засеяны шелковицей (тутовыми деревьями) и их листьями кормили шелокопряд (шелковичный червь). В каждой деревне были также места для общественного пользования с лесами и пастбищами для обеспечения дровами и для выпаса животных. Пахотные земли, пригодные для обработки, принадлежали мелким землевладельцам, а крупные по площади земли принадлежали крупным землевладельцам или, как их называли, «Сильным».

 

Жители материковых деревень были обычно крестьянами и пастухами. На островах и в прибрежных районах занимались рыбалкой и мореплаванием. Большую часть дня они проводили возделывая свою земельные участки или пасли своих животных. Рыбалка и охота, однако, приносили им особое удовольствие. Многие из них были также: мастерами, изготавливающими орудия труда для сельскохозяйственных работ,  перевозчиками и мелкими торговцами  товарами сельского хозяйства.

 

Видео в youtube по главе 27

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *