Ο Άτλαντας και ο Εγκέλαδος — Атлас и Энкелад

Ссылка на pdf файл Атлас — Энкелад

Ο Άτλαντας — Атлас / Атлант

Μετά την Τιτανομαχία ο τιτάνας Άτλαντας τιμωρήθηκε σκληρά από τον Δία.

 

Τον έβαλε να στέκεται στην άκρη της γης και να κρατά τον ουρανό στη ράχη του για πάντα.

После войн титанов, титан Атлас был сурово наказан Зевсом.

 

Зевс поставил его стоять на краю земли и держать небо на своих плечах навсегда.

 

Ο Εγκέλαδος — Энкелад / Энцелад

Την εποχή της Γιγαντομαχίας, η Αθηνά κυνήγησε τον γίγαντα Εγκέλαδο πάνω από τη Μεσόγειο.

 

Πέταξε πάνω του ένα μεγάλο νησί, τη Σικελία, και τον έθαψε από κάτω.

 

Ο Εγκέλαδος μούγκριζε κι έβγαζε από το στόμα του φωτιά.

 

 

 

Τότε η γη κουνιόταν, γινόταν σεισμός και το μεγάλο ηφαίστειο της Σικελίας, η Αίτνα, έτρεμε κι έβγαζε λάβα και καπνούς που σκέπαζαν τον ήλιο.

 

Και σήμερα ακόμα, όταν γίνεται κανένας μεγάλος σεισμός, λέμε «χτύπησε ο Εγκέλαδος».

В эпоху войн гигантов, Афина преследовала гиганта Энкелада над Средиземным морем.

 

Она бросила в него один большой остров, Сицилию и закопала его под ним.

 

Энкелад ревел и выпускал из своего рта огонь.

 

 

 

Тогда земля колыхалась, происходило землетрясение и большой вулкан Сицилии, Этна, дрожал и выпускал лаву и дым, которые затмевали солнце.

 

И сегодня даже, когда случается какое-нибудь сильное землетрясение, мы говорим «ударил Энкелад».

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *