Το κέρας της Αμάλθειας ή κέρας της αφθονίας — Амалфеев рог или рог изобилия

Ссылка на pdf файл — Амалфеев рог или рог изобилия

Όταν ο Δίας ήταν ακόμη μικρός, παίζοντας με την Αμάλθεια μια μέρα, χωρίς να το θέλει, της έσπασε το ένα κέρατο.

 

Στενοχωρήθηκε πολύ η Αμάλθεια κι ο Δίας, για να την παρηγορήσει, ευλόγησε το κέρατο και το έκανε «κέρας της αφθονίας».

 

Από μέσα του έβγαινε ό,τι μπορούσε κανείς να επιθυμήσει: λαχανικά και φρούτα, μέλι, λάδι και κρασί, όλοι οι καρποί της γης κι ό,τι άλλο μπορούσε κάποιος να ζητήσει.

 

Όταν πέθανε η  Αμάλθεια, ο Δίας την έκανε αστέρι.

 

Με το δέρμα της έντυσε την ασπίδα του, που ονομάστηκε αιγίδα, και προστάτευε όποιον την κρατούσε.

 

Γι’ αυτό και σήμερα λέμε τη φράση «υπό την αιγίδα κάποιου…», που σημαίνει κάτω από την προστασία κάποιου.

Когда Зевс был ещё маленький, то играя с Амалфеей, однажды, ненароком сломал ей один рог.

 

Расстроилась очень Амалфея и Зевс, чтобы утешить её, благословил этот рог и превратил его в «рог изобилия».

 

Из него выходило всё, что может кто-либо пожелать: овощи и фрукты, мёд, оливковое масло, вино, все плоды земли и всё другое, что мог кто-либо попросить.

 

Когда умерла Амалфея , Зевс превратил её в звезду.

 

Её кожей от отделал (обшил) свой щит, который был назван эгида и защищал любого, кто его держал.

 

Поэтому и сейчас мы говорим фразу «под эгидой кого-либо…», которая означает под защитой кого-либо.

1.

παίζοντας  –играя (что делая? — деепричастие)

παίζω — играть,  παίζοντας — играя

κάνω — делать,  κάνοντας — делая

βγαίνω — выходить,  βγαίνοντας — выходя

 

2.

χωρίς να το θέλει — дословно = «без этого хочет» — литературно: невзначай, ненароком, нечаянно.

χωρίς — без

να — частичка, имеющая 358 значений (шучу, но правда очень много значений)

здесь подходит значение: при обозначении цели:  чтобы, так чтобы.

το — это

θέλει — он / она / оно хочет

3.

στεναχωριέμαι1) расстраиваться, огорчаться, волноваться, тревожиться;

2) тосковать, грустить;

στενοχωρήθηκε  – аорист = прошедшее совершённое время (что сделал?)

1) он расстроился / она расстроилась / оно расстроилось

он огорчился / она огорчилась / оно огорчилось

он заволновался / она заволновалась / оно заволновалось

он встревожился / она встревожилась / оно встревожилось

 

2) он затосковал / она затосковала / оно затосковало

он загрустил / она загрустила / оно загрустило

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *