Το κέρας της Αμάλθειας ή κέρας της αφθονίας — Амалфеев рог или рог изобилия

Ссылка на pdf файл — Амалфеев рог или рог изобилия 1. παίζοντας  –играя (что делая? — деепричастие) παίζω — играть,  παίζοντας — играя κάνω — делать,  κάνοντας — делая βγαίνω — выходить,  βγαίνοντας — выходя   2. χωρίς να το θέλει — дословно = «без этого хочет» — литературно: невзначай, ненароком, нечаянно. χωρίς — без να — частичка, имеющая 358 значений (шучу, но правда очень много значений) здесь подходит значение: при обозначении цели:  чтобы, так чтобы. το — это θέλει — он / она / оно хочет 3. στεναχωριέμαι — 1) расстраиваться, огорчаться, волноваться, тревожиться; 2) тосковать, грустить; στενοχωρήθηκε  –… Read more